Return to אבחונים

חוות דעת ובדיקות עזר נוירופסיכולוגיות ופסיכודיאגנוסטיות

נוירופסיכולוגיה משפטית 

צוות המחלקה מתמחה במתן חוות דעת בתחומי הנוירופסיכולוגית, הפסיכולוגיה הכללית והשיקום. חוות הדעת מיועדות לוועדות רפואיות, בתי-משפט, רשויות שלטוניות וחברות ביטוח.

בין לקוחות המחלקה אגף שיקום נכים במשרד הביטחון, אגף השיקום ואגף נפגעי פעולות איבה במוסד לביטוח לאומי, הסנגוריה הציבורית ומומחים ממונים מטעם בתי המשפט בהליכי פלילים ונזיקין. 

דרך ביצועה של הבדיקה, הצגת תוצאותיה והמסקנות הנובעות מהן, מותאמות לשאלה האבחונית-משפטית שעומדת על הפרק, ולמתכונת הנדרשת ע”י הגורם עבורו מיועדת חוות הדעת. 

חוות דעת נוירופסיכולוגית-שיקומית או פסיכודיאגנוסטית מהווה מרכיב חיוני בכל תביעת נזיקין המוגשת בעקבות תאונת דרכים, תאונת עבודה, אירועי רשלנות רפואית או אחרת וכו’.

הבדיקה מתבצעת בד”כ באחת משלוש המתכונות הבאות:

  1. אבחון נוירופסיכולוגי/פסיכודיאגנוסטי מקיף – הנותן תמונה כמותית ואיכותית על מאפייני תפקודו הקוגניטיבי והרגשי של הנבדק בעת בדיקתו, ובכלל זה איתור ליקויים ומגבלות, מאפייני האישיות ובדיקת אמינות הממצאים.
  2. חוות דעת נוירופסיכולוגית/פסיכודיאגנוסטית מלאה – בנוסף לאבחון המלא (הנ”ל) כוללת חוות הדעת השוואה בין מצבו של הנבדק לפני האירוע (פרה-מורבידי) למצבו לאחריו (בעת הבדיקה) תוך התייחסות להשערות אתיולוגיות, הערכה תפקודית, תוכנית שיקום והערכה פרוגנוסטית.
  3. בדיקת עזר נוירופסיכולוגית/פסיכודיאגנוסטית – המהווה חלק מחוות דעת מקצועית המוגשת ע”י רופא מומחה, למשל בתחום הנוירולוגיה או הפסיכיאטריה. בדיקה זאת מצומצמת וממוקדת יותר ומשאירה לשיקול דעתו של המומחה המפנה את מיקוד שאלות האבחוניות, האבחנה, האתיולוגיה ומידת החומרה.