Return to טיפולים

טיפול שיקומי בבני הגיל השלישי

הגיל השלישי

צוות היחידה צבר במהלך השנים ניסיון אבחוני, הדרכתי וטיפולי באתגרי “הגיל השלישי”.

כחלק מהפעילויות בתחום זה ניתנות הרצאות במועדוני גמלאים, בתי אבות, וחוגים שונים בהם נמצאת אוכלוסיית הגיל השלישי ו/או בני המשפחה המבקשים מידע, הדרכה והכוונה בהתמודדותם עם אתגרי הגיל והשינויים הכרוכים בו.

שינויי תפקיד ותפקוד, חזון ומציאות, פרידות ואבל.

ניתן גם ייעוץ אישי וקבוצתי לצוותים הטיפוליים בבתי האבות, או למשפחות לגבי השינויים הקוגניטיביים והרגשיים בגיל השלישי, ודרכי הטיפול המומלצות בהם.

כמו כן ניתן לפתוח קבוצות תמיכה וטיפול בנושאים קוגניטיביים ורגשיים במסגרות שונות המטפלות באוכלוסיית הגיל השלישי.

ביחידה מתבצעים טיפולים פרטניים, הכוללים טפול בבעיות קוגניטיביות האופייניות לגיל השלישי (ירידה בקשב, זיכרון). בכלל זה למידת שיטות ועזרים חדשים המייעלים את התפקוד הקוגניטיבי, תרגול קוגניטיבי, וחיזוק היכולות האישיות הקיימות.

כמו כן ניתנים לחוד ובמשולב טיפולים המתייחסים להיבטים הרגשיים המאפיינים גיל זה. הטיפול מלווה בהדרכה וייעוץ לבני המשפחה.

ניתן גם לבצע אבחון קוגניטיבי, לבדיקת תפקודי זיכרון, קשב ותפקודים ניהוליים, על מנת להעריך האם קיימת ירידה מעבר למצופה בהתייחס לגיל ולנתוני הרקע, לצד אבחון תהליכים פתולוגיים המחייבים טיפול והערכות משפחתית/מערכתית.