טיפול קוגניטיבי-התנהגותי Cognitive Behavioral Therapy ,‏ (C.B.T)

טיפול קוגניטיבי-התנהגותי Cognitive Behavioral Therapy, (C.B.T) 

הוא טיפול פסיכולוגי המבוסס על הרעיון לפיו על מנת ליצור שינוי אצל המטופל יש צורך בשינוי בתפישת המציאות שלו. הגישה מבוססת על ההנחה שכל אחד מגיב אחרת כלפי המציאות בהתאם לפירוש שהוא נותן להמחשבות אוטומטיות). על מנת ליצור שינוי בהתנהגות המטופל יש צורך גם בלמידה ותרגול של התנהגויות חדשות חלופיות.