Return to ייעוץ, הדרכה, הרצאות

הדרכה פרטנית וקבוצתית של מתמחים שיקומיים לקראת בחינת המומחיות

קבוצת הדרכה למתמחים

ביחידה מתקיימות קבוצת הדרכה למתמחים הנמצאים בשלב סיום הההתמחות. ההדרכה נועדה להכוונה והעמקה במקרים הטיפוליים והאבחוניים ובגיבושם לקראת כתיבת המקרה לבחינה. הקבוצה מאפשרת למידה, גיבוש נוסף ופיתוח התבוננות על התהליך הטיפולי, על המטרות הטיפוליות ומוקדי הטיפול, על היחסים הטיפוליים, ועל החיבור של הקליניקה עם התאוריה. הקבוצה עוסקת בחידוד החיבור של העבודה עם מודלים המשתלבים עם העבודה של הפסיכולוג השיקומי. משך הקבוצה כ- 12  מפגשים (תלוי בגודל הקבוצה).