Return to ייעוץ, הדרכה, הרצאות

מעונות

חברי הצוות משמשים גם כפסיכולוגים במוסדות משרד העבודה והרווחה ובהם “טללים” (דימונה), “לבצלר” (הרצליה), “נווה-מנשה” (עמק-חפר), “משכנות ירושלים” (ירושלים).