Return to ייעוץ, הדרכה, הרצאות

סמינר קריאה מונחית

סמינר קריאה מונחית

ביחידה מתקיים סמינר קריאה מונחית העוסק בחיבור שבין העולם של הפסיכולוגיה השיקומית לבין גישות הטיפול הפסיכודינמיות וההומניסטיות. המטרה היא לבחון את הקשרים שבין הטיפול הפסיכולוגי-שיקומי לבין מודלים תאורטיים. הסמינר מעודד התבוננות ביקורתית על החיבור בין תאוריה למעשה, על השוואה בין צורות חשיבה תאורטיות ועל השפעתן על הטכניקה הטיפולית והגישה לחומרים העולים בתוך המפגש הטיפולי. הסמינר מעודד העמקה בהבנה, בחיבור וביישום של המודלים מתוך בחינה מתמדת של חוויית המטפל והמטופל וההשפעה על התהליכים המתרחשים בטיפול.