E.M.D.R

E.M.D.R –Eye Movement Desensitization and Reprocessing
זו שיטת טיפול קצרת מועד ממוקדת ויעילה בטראומות או בארועי חיים שעוררו זכרונות מטרידים הממשיכים להציק לאדם. השיטה נוסדה על ידי דר’ פרנסין שפירו מארצות הברית . השיטה כוללת גירוי לשתי ההמיספרות במוח (שני צידי המוח) או על ידי תנועות עיניים או באמצעות השמעת צלילים לשתי האוזנים לסרוגין. תוך כדי התהליך מתמקדים בזכרונות המטרידים ומאפשרים למוח לעבד אותם בצורה אינטגרטיבית. הטיפול מביא לשינויים רגשיים וקוגניטיבים ולהקלה בתסמינים פיזיולוגים של חרדה ולחץ. שיטת E.M.D.R הוכרה בארצות הברית ובארץ כשיטה מבוססת מחקר ואחת משלוש שיטות טיפול הממולצות לטיפול בטראומות.